Català - Spanish


REFERENCIES


EDICIONS IMPRESES I EDICIONS VIRTUALS DELS ELEMENTS D´EUCLIDES I ALTRES TREBALLS.


http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html
La versió que reuneix el text de Heath i la demostració gràfica interactiva inagurant la manera d´ensenyar geometria coneguda com mètode inductiu.
David Joyce és Professor Adjunt de Teoria del caos, Informàtica, Combinatoria i Història de les Matemàtiques.
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/home.html
Web oficial del Professor David Joyce.


http://farside.ph.utexas.edu/
Versió PDF en grec dels Elements d´Euclides.
Richard Fitzpatrick


http://www.physics.ntua.gr
Versió online en grec dels Elements d´Euclides.
Dimitrios E. Mourmouras


http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/month/june2001.html
Manuscrit del segle XV dels Elements d´Euclides
en Llatí i altres textes relacionats amb la geometria.


http://www.math.ubc.ca/people/faculty/cass/Euclid/byrne.html
L´edició dels Elements d´Euclides feta per Oliver Byrne, 1847.


http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=Euc.+
La traducció dels Elements d´Euclides feta per Thomas L. Heath.


http://www.obkb.com/dcljr/euclid.html
Els Elements d´Euclides. Autor: Donald Lancon Jr
.


http://mathworld.wolfram.com/Elements.html
Autor : Eric W. Weisstein
© 1999 CRC Press LLC, © 1999-2002


http://www.health.uottawa.ca/biomech/csb/laws/euclid.htm
Els postulats d´Euclides.


http://www.math.ubc.ca/people/faculty/cass/Euclid/ts/ts.html
Comentaris de diferents edicions dels Elements a càrreg de Charles Thomas-Stanford.


http://www.pandd.demon.nl/elementen.htm
La versió nòrdica dels Elements.


http://www.mat.uc.pt/~jaimecs/euclid/elem.html
La versió portuguesa dels sis primers Llibres.


http://www.math.ubc.ca/~cass/Euclid/papyrus/papyrus.html
El papir més antic de la proposició 5 del Llibre II datat per Turner als voltants del 75-125 a.C. amb una transcripció al grec i amb la traducció anglesa de Heath.


http://www.rarebookroom.org/Control/eucmsd/index.html
Elementa - 888 - Euclid, (Autor) - Byzantine - The Bodleian Library, University of Oxford


http://www.rarebookroom.org/Control/eucgeo/index.html
Elementa Geometriae - 1482 - Euclid, (Autor) - Venice - The Bancroft Library; University of California, Berkeley


http://farside.ph.utexas.edu/euclid.html
Euclid's Elements, amb l´original Grec i una traducció anglesa contrastant la grega. S´inclou una versió PDF per imprimir. Els 10 primers Llibres. Universitat de Texas.

 


BIOGRAFIES D´EUCLIDES. NOTES BIOGRÀFIQUES I D´ALTRES AUTORS


http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk
La biografia d´Euclides de la Universitat de St.Andrews d´Anglaterra.


http://www.lib.virginia.edu/science/
Llibreria de Virginia, E.E.U.U.


http://www.mcs.drexel.edu/~crorres/Archimedes/contents.html
Arquímedes i la seva història. Universitat de Drexel de Filadelfia


http://www.math.tamu.edu/~dallen/history/euclid/euclid.html
Comentaris d´Euclides i dels Elements a càrreg del professor Donald Allen del Department of Mathematics
Texas A&M University
College Station, TX 77843-3368


http://ccat.sas.upenn.edu/awiesner/gkdem.html
Un treball de
Andrew Wiesner titulat "el Retorn de l´Odisea i els Elements d´Euclides" que comença així: "It is the overall aim of this paper to obtain a new perspective on the often-treated question of the origins of Greek mathematics. For a number of reasons, an inquiry into these origins must take its start from a consideration of the Elements of Euclid. To begin with, the Elements, in actuality a late achievement of Greek mathematics, is...". Que traduït vol dir : " L´objectiu principal d´aquest document és l´obtenció d´una nova perspectiva en la freqüent qüestió tractada al voltant dels orígens de la matemàtica Grega. Per diferents motius, la recerca d´aquests orígens ha de surgir d´una consideració dels Elements d´Euclides. Per començar, els Elements - un dels últims èxits de les matemàtiques gregues, són..."


http://www.cut-the-knot.org/triangle/pythpar/PTimpliesPP.shtml
El Teorema de Pitàgores i la seva relació amb el cinquè postulat d´Euclides conegut com el postulat de les paral·leles. El seu autor és Scott E. Brodie.


http://www.maurolico.unipi.it/edizioni/euclide/compendi/intro.htm
Progetto Francisci Maurolyci dirigit per Pier Daniele Napolitani del Dipartimento di Matematica, Università di Pisa en Italià i Francès on podem consultar la versió llatina dels Elements d´Euclides. Utilitza com a font de referència l´obra "Euclidis Elementa" edidit et latine interpretatus est I.L. Heiberg, Lipsiae, in aedibus B.G. Teubneri, 5 voll. (1883-1888).


http://www.nexusjournal.com/Sbacchi.html
Euclides i Teoria de l´arquitectura. Article de Michele Sbacchi.
University of Palermo.
Dipartimento Storia e Progetto nell'Architettura.
Palazzo Larderia, Corso Vittorio Emanuele 188.
90133 Palermo ITALY.


http://cs.unm.edu/~joel/NonEuclid/
Geometria No-Euclidiana. Pàgina amb applet basat en conceptes de Geometria Hiperbòlica. El seu autor és Joel Castellanos, Dept. of Computer Science, University of New Mexico.


http://mathforum.org/geometry/wwweuclid/index.html
This series of interdisciplinary lessons on Euclid's Elements was researched and written by Alex Pearson, a Classicist at The Episcopal Academy in Merion, Pennsylvania. The material is organized into class work, short historical articles, assignments, essay questions, and a quiz. For the Greek text and a full translation of The Elements, see the Perseus Project at Tufts University.


http://www.du.edu/~etuttle/classics/nugreek/contents.htm
Reading Euclid. This course combines Greek and Geometry to show how to read Euclid's Elements in the original language. Euclid's Elements, the classical textbook in geometry, is easy to read in the original ancient Greek, but its grammar and vocabulary are not those familiar from the usual course in elementary Greek, with peculiarities that make it difficult for the beginner.


 

Copyright Applet © 1996/1997 (Juny, 1997)
D.E.Joyce

Clark University

© Drets d´ús cedits 2002/2003
JDL
Primera Edición Castellano-Catalán ®2006

© Copyright 2006 JDL euclides.org