ELS ELEMENTS D´EUCLIDES

 

I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII

REFERÈNCIES D´EUCLIDES A LA WEB

A més a més d´aquesta versió dels Elements d´Euclides localitzats a la direcció http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html, hi ha el text de la traducció de Heath dels Elements d´Euclides on- line en el Projecte de Perseus de la universitat de Tuft que comença amb la primera definició del Llibre I de la traducció de Heath. No només la traducció del Llibre, tant els comentaris com el text grec està disponible en el projecte de Perseus. El 1847 Oliver Byrne va dissenyar una versió maravellosa dels Elements amb un ús imaginatiu del color per il·lustrar la geometria. Bill Casselman ha posat el Llibre I a disposició a la universitat de Britànica de Colombia . Un altra direcció on es poden consultar les proposicions d´Euclides, però no les demostracions, és a la web de Richard Carr i els Elements d´Euclides.


Copyright © 1996/1997 (Juny, 1997)
D.E.Joyce

Clark University

© Drets de Traducció al català cedits 2002/2003
Jaume Domenech Larraz
info@dibuixtecnic.com