Català - SpanishEUCLIDES

Poc és el que sabem de la vida d´Euclides. Va viure a Alexandria pels voltants de l´any 300 aC. Aquesta data es basa en els passatges del llibre de Proclus Comentaris del I Llibre dels Elements d´Euclides. De fet moltes de les dades que tenim es basen en conjetures i opinions de Proclus. Després d´anomenar a dos estudiants de Plató, Proclus escriu:

Totes les històries que s´han escrit referents a aquest punt cauen en la compte del desenvolupament d´aquesta ciència. No massa temps després de l´arribada d´Euclides, va reunir en els Elements la sistematització dels Teoremes de Theatetus i afegint les irrefutables demostracions de les proposicions que els seus precursors no havien establert. Ell va viure a l´època de Tolomeu I ja que Arquímedes que va viure després ja mencionava a Euclides. Es diu que Tolomeu I una vegada va preguntar a Euclides si hi havia un camí més curt per aprendre geometria que no fós a través dels Elements i Euclides va replicar que no hi havia una camí real cap a la geometria. Euclides per tant és posterior al grup de Plató i anterior a Eratosthenes i Arquímedes que eren contemporanis tal i com Eratosthenes diu en alguna ocasió. Euclides es va rendir a la persuació de Plató i seguint la seva filosofia va concebre els Elements en la seva globalitat i un camí fou la construcció de les coneguts sòlids platònics.
(Proclus, ed. Friedlein, p.68, tr. Morrow).

És evident que Proclus no tenia proves directes de la vida d´Euclides però el sitúa entre els estudiants de Plató i Arquímedes, sense gaires miraments al voltant de 300 ac. Proclus va viure uns 800 anys després, el segle V dC. Hi ha altres comentaris històrics sobre Euclides. Els més importants comencen amb Pappus, segle IV dC que ja diu que Apoloni (segle III aC) va estudiar amb Euclides a Alexandria. Així, pràcticament no sabem res d´Euclides, però tenim més escriptures d´ell que de cap altre matemàtic de l´antiguitat. A més a més dels Elements tenim l´obra Data, On Divisions of Figures, l´obra Phaenomena i l´obra Optics. Totes elles estan incloses a l´Obra Complerta d´Euclides que Heiberg i Menge (vegeu el llistat ) varen traduir del grec al llatí. Trobareu al llistat altres traduccions. Euclides va escriure també altres llibres curts que serien mencionats per escriptors posteriors. S´inclouen Surface Loci, Porism, Conics i la Pseudaria (el Llibre dels Errors).

 • Archibald, Raymond Clare (1875-1957).
  Euclid's book on division of figures. Cambridge University Press, Cambridge, 1915.
 • Berggren, J. L. Euclid's Phaenomena: a translation and study of a Hellenistic treatise in spherical astronomy. Garland, 1996?
 • Bretschneider, Karl Anton. Die Geometrie und die Geometer vor Eukleides; ein historischer Versuch. Teubner, Leipzig, 1870.
 • Busard, H.L.L. First Latin translation of Euclid's "Elements" commonly ascribe to Adelard of Bath. Pontifical Institute.
 • Chasles, M. (Michel) (1793-1880)
  Les trois livres de porismes d'Euclide, rétablis ... d'aprés la notice ... de Pappus. Mallet-Bachelier, Paris, 1860.
 • Frankland, William Barrett. The first book of Euclid's Elements with a commentary based principally upon that of Proclus Diadochus. Cambridge Univ Press, New York, 1905.
 • Heath, Sir Thomas Little (1861-1940)
  The thirteen books of Euclid's Elements translated from the text of Heiberg with introduction and commentary. Three volumes. University Press, Cambridge, 1908. Second edition: University Press, Cambridge, 1925. Reprint: Dover Publ., New York, 1956. Reviewed: Isis 10 (1928),60-62.
 • Heiberg, J. L. (Johan Ludwig) (1854-1928)
  Euclidis opera omnia. 8 vol. & supplement. 1883-1916. Edited by J. L. Heiberg and H. Menge.
 • Kayas, G. J. Les Eléments. CNRS, 1978.
 • Knorr, Wilbur Richard The evolution of the Euclidean elements. A study of the theory of incommensurable magnitudes and its significance for Greek geometry. Synthese Historical Library, vol. 15. Reidel, Dordrecht-Boston, 1975. Reviewed: MR 57#12003.
 • Morrow, Glenn R. Proclus: A commentary on the first book of Euclid's elements. Translated by G. R. Morrow. Princeton Univ Press, Princeton, 1970.
 • Mueller, Ian. Philosophy of mathematics and deductive structure in Euclid's Elements. MIT Press, Cambridge, Mass., 1981.
 • Schmidt, Robert. Euclid's Recipients, commonly called the Data. Golden Hind Press, 1988.
 • Taisbak, C. M. Colored quadrangles. A guide to the tenth book of Euclid's Elements. Opuscula Graecolatina, 24. Museum Tusculanum Press, Copenhagen, 1982. Reviewed: MR 84i:01022.
 • Thomas-Stanford, Charles Early editions of Euclid's Elements. Bibliographical Society, London, 1926. Reviewed: Isis 10 (1928), 59-60.
 • Thomson, William. Pappus' commentary on Euclid's Elements. Cambridge, 1930. Review: Isis 16 (1931), 132-136.

 • Copyright Applet © 1996/1997 (Juny, 1997)
  D.E.Joyce

  Clark University

  © Drets d´ús cedits 2002/2003
  JDL
  Primera Edición Castellano-Catalán ®2006


  © Copyfreedom 2012 JDL Euclides.org