P                         A                         P                         P                       U                         S


TEOREMA DE PAPPUS

El teorema de Pappus fou demostrat per primera vegada per Pappus de Alexandria, al voltant de l´any 300 a.C. Un enunciat d´aquest teorema pot ser el següent :

Si els punts A, B i C estan en una recta, els punts A', B' i C' en una altra i les rectes AB', BC' i CA'
tallen a les rectes BA', CB' i AC', aleshores els punts d´intersecció estan alineats.

 

Aquest teorema té unes característiques completament projectives, ja que no parla de distàncies ni d´angles, ni tampoc de cap ordre de punts respecte d´altres punts, només de punts que estan en rectes (incidència).

Pappus configuration

 

Domenech Larraz email © Copyright 2002 / 2003 Jaume Domenech Larraz email © Copyright 2002 / 2003 Jaume
www.dibuixtecnic.com