POTÈNCIA

Potència d´un punt respecte d´una circumferència

Si des d´un punt P dibuixem una secant a una circunferència C amb centre O, que talla a la circumferència en els punts A i B, el product PA·PB es manté constant independentment de la secant dibuixada. A aquest producte se l´anomena potència del punt P respecte de la circumferència C.

Anomenant d a la distància del punt P al centre O i r al radi de la circumferència, s´obté, si P és exterior a la circumferència,
Pot(P, C) = d2 - r2
mentre que si P és interior:
Pot(P, C) = r2 - d2


JAUME DOMENECH LARRAZ
PROFESSOR DE DIBUIX/VISUAL I PLÀSTICA/TIC
info@dibuixtecnic.com

© Copyright 2002/2003