catalÓ - spanish


PROPOSICIONS (85-115) LLIBRE X

85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100
101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115

 

 

Proposiciˇ 85. Trobar la primera ap˛toma.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 86. Trobar la segona ap˛toma.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 87. Trobar la tercera ap˛toma.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 88. Trobar la quarta ap˛toma.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 89. Trobar la cinquena ap˛toma.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 90. Trobar la sisena ap˛toma.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 91. Si una Órea estÓ compresa per una recta expressable i una primera ap˛toma, el costat del quadrat equivalent a l┤Órea Ús una recta ap˛toma.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 92. Si una Órea estÓ compresa per una recta expressable i una segona ap˛toma, el costat del quadrat equivalent a l┤Órea Ús una primera ap˛toma d┤una medial.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 93. Si una Órea estÓ compresa per una recta expressable i una tercera ap˛toma, el costat del quadrat equivalent a l┤Órea Ús una segona ap˛toma d┤una medial.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 94. Si una Órea estÓ compresa per una recta expressable i una quarta ap˛toma, el costat del quadrat equivalent a l┤Órea Ús una recta menor.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 95. Si una Órea estÓ compresa per una recta expressable i una cinquena ap˛toma, el costat del quadrat equivalent a l┤Órea Ús la recta que fa amb una Órea expressable una Órea sencera medial.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 96. Si una Órea estÓ compresa per una recta expressable i una sisena ap˛toma, el costat del quadrat equivalent a l┤Órea Ús la recta que fa amb una Órea medial una Órea sencera medial.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 97. El quadrat d┤una ap˛toma aplicat a una recta expressable produeix com a amplada una primera ap˛toma.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 98. El quadrat d┤una primera ap˛toma d┤una medial aplicat a una recta expressable produeix com a amplada una segona ap˛toma.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 99. El quadrat d┤una segona ap˛toma d┤una medial aplicat a una recta expressable produeix com a amplada una tercera ap˛toma.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 100. El quadrat d┤una recta menor aplicat a una recta expressable produeix com a amplada una quarta ap˛toma.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 101. El quadrat de la recta que fa amb una Órea expressable una Órea sencera medial aplicat a una recta expressable produeix com a amplada una cinquena ap˛toma.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 102. El quadrat de la recta que fa amb una Órea medial una Órea sencera medial aplicat a una recta expressable produeix com a amplada una sisena ap˛toma.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 103. Una recta commensurable en longitud amb una ap˛toma Ús ap˛toma i del mateix ordre.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 104. Una recta commensurable amb una ap˛toma d┤una medial Ús ap˛toma d┤una medial i del mateix ordre.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 105. Una recta commensurable amb una recta menor Ús menor.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 106. Una recta commensurable amb la recta que fa amb una Órea expressable una Órea sencera medial Ús tambÚ una recta que fa amb una Órea expressable una Órea sencera medial.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 107. Una recta commensurable amb la que fa amb una Órea medial una Órea sencera medial Ús tambÚ ella mateixa una recta que fa amb una Órea medial una Órea sencera medial.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 108. Si d┤una Órea expressable es treu una Órea medial, el costat del quadrat equivalent a l┤Órea que queda Ús una d┤aquestes dues rectes no expressables: o bÚ una ap˛toma o bÚ una menor.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 109. Si d┤una Órea medial es treu una Órea expressable, resulten unes altres dues rectes no expressables: o bÚ una primera ap˛toma d┤una medial, o bÚ la que fa amb una Órea expressable una Órea sencera medial.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 110. Si d┤una Órea medial es treu una Órea medial incommensurable amb l┤Órea sencera, resulten les dues rectes no expressables que queden: o bÚ una segona ap˛toma d┤una medial, o bÚ la que fa amb una Órea medial una Órea sencera medial.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 111. La recta ap˛toma no Ús la mateixa que la recta binomial.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 112. El quadrat d┤una recta expressable, aplicat a una recta binomial produeix com a amplada una recta ap˛toma els termes de la qual sˇn commensurables amb els termes de la recta binomial, i a mÚs a mÚs guarden la mateixa raˇ i la recta ap˛toma resultant Ús del mateix ordre que la recta binomial.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 113. El quadrat d┤una recta expressable, aplicat a una recta ap˛toma produeix com a amplada una recta binomial els termes de la qual sˇn commensurables amb els termes de la recta ap˛toma i guarden la mateixa raˇ, i a mÚs a mÚs la recta binomial resultant Ús del mateix ordre que la recta ap˛toma.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 114. Si una Órea estÓ compresa per una recta ap˛toma i una recta binomial els termes de les quals sˇn commensurables amb els termes de la recta ap˛toma i guarden la mateixa raˇ, el costat del quadrat equivalent a l┤Órea Ús expressable.

java applet or image

Ýndex

Proposiciˇ 115. A partir d┤una recta medial es produeix un nombre infinit de rectes no expressables i cap d┤elles Ús la mateixa que cap de les que la precedeix.

java applet or image

Ýndex

 

 

Copyright ę 1996/1997 (Juny, 1997)
D.E.Joyce

Clark University

ę Drets de Traducciˇ al catalÓ cedits 2002/2003
Jaume Domenech Larraz

© Copyright 2006 JDL euclides.org