català - spanish


DEFINICIONS II LLIBRE X

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 

Definició 1. Donada una recta expressable i una altra de binomial dividida en els seus temes, de manera que el quadrat del terme menor en el quadrat d´una recta commensurable en longitud amb el major; si el terme major és commensurable en longitud amb la recta expressable donada, la recta sencera s´anomena primera binomial.

índex

Definició 2. I si el terme menor és commensurable en longitud amb la recta expressable, la recta sencera s´anomena segona binomial.

índex

Definició 3. Però si cap dels termes és commensurable en longitud amb la recta expressable donada, la recta sencera s´anomena tercera binomial.

índex

Definició 4. Si el quadrat del terme major és a la vegada, major que el del menor en el quadrat d´una recta incommensurable en longitud amb el major, aleshores, si el terme major és commensurable en longitud amb la recta expressable donada, la recta s´anomena quarta binomial.

índex

Definició 5. Però si ho és el menor, cinquena binomial.

índex

Definició 6. I si no ho són cap dels dos, sisena binomial.

índex


Copyright © 1996/1997 (Juny, 1997)
D.E.Joyce

Clark University

© Drets de Traducció al català cedits 2002/2003
Jaume Domenech Larraz
info@dibuixtecnic.com

© Copyright 2006 JDL euclides.org