català - spanish


DEFINICIONS LLIBRE VI

1 - 2 - 3 - 4

 

Definició 1. Figures rectilínies semblants són les que tenen els angles iguals un a un i proporcionals els costats que abarquen els angles iguals.

java applet or image

EA:AB = LF:FG,
AB:BC = FG:GH,
BC:CD = GH:HK,
CD:EF = HK:KL, i
EA:AB = KL:LF.

índex

Definició 2. Dues figures estan inversament relacionades quan en cadascuna de les figures hi ha raons antecedents i conseqüents.

java applet or image

java applet or image

índex

Definició 3. Es diu que una recta ha estat tallada en extrema i mitjana raó quan la recta sencera és al segment major tal i com el segment major és al segment menor.

java applet or image

índex

Definició 4. En tota figura, l´altura és la perpendicular dibuixada des del vèrtex fins a la base.

java applet or image

índex


Copyright © 1996/1997 (Juny, 1997)
D.E.Joyce

Clark University

© Drets de Traducció al català cedits 2002/2003
Jaume Domenech Larraz
info@dibuixtecnic.com

© Copyright 2006 JDL euclides.org