català - spanish


PROPOSICIONS LLIBRE IV

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

 

Proposició 1. Adaptar a un cercle donat una recta igual a una recta donada que no sigui major que el diàmetre del cercle.

java applet or image

índex

Proposició 2. Inscriure en un cercle donat un triangle d´angles iguals als d´un triangle donat.

java applet or image

índex

Proposició 3. Circumscriure al voltant d´un cercle donat un triangle d´angles iguals als d´un triangle donat.

java applet or image

índex

Proposició 4. Inscriure un cercle en un triangle donat.

java applet or image

java applet or image

java applet or image

java applet or image

índex

Proposició 5. Circumscriure un cercle al voltant d´un triangle donat.

java applet or image

java applet or image

java applet or image

java applet or image

índex

Proposició 6. Inscriure un quadrat en un cercle donat.

java applet or image

índex

Proposició 7. Circumscriure un quadrat al voltant d´un cercle donat.

java applet or image

índex

Proposició 8. Inscriure un cercle en un quadrat donat.

java applet or image

índex

Proposició 9. Circumscriure un cercle al voltant d´un quadrat donat.

java applet or image

índex

Proposició 10. Construir un triangle isòsceles cadascun dels angles de la base del qual sigui el doble que l´angle restant.

java applet or image

índex

Proposició 11. Inscriure un pentàgon equilàter i equiangle en un cercle donat.

java applet or image

java applet or image

índex

Proposició 12. Circumscriure un pentàgon equilàter i equiangle al voltant d´un cercle donat.

java applet or image

índex

Proposició 13. Inscriure un cercle en un pentàgon donat que és equilàter i equiangle.

java applet or image

índex

Proposició 14. Circumscriure un cercle al voltant d´un pentàgon donat que és equilàter i equiangle.

java applet or image

índex

Proposició 15. Inscriure un hexàgon equilàter i equiangle en un cercle donat.

java applet or image

índex

Proposició 16. Inscriure un pentadecàgon equilàter i equiangle en un cercle donat.

 

java applet or image

índex


Copyright © 1996/1997 (Juny, 1997)
D.E.Joyce

Clark University

© Drets de Traducció al català cedits 2002/2003
Jaume Domenech Larraz

© Copyright 2006 JDL euclides.org