catalŕ - spanish


DEFINICIONS LLIBRE IV

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7

java applet or image

Definició 1. Es diu que una figura rectilínia estŕ inscrita en una altra figura rectilínia, quan cadascun dels angles de la figura inscrita toca els costats respectius de la figura en la qual s´inscriu.

Definició 2. De manera semblant, es diu que una figura estŕ circumscrita al voltant d´una altra figura, quan cada costat de la figura circumscrita toca els angles respectius de la figura a la qual circumscriu.

Definició 3. Es diu que una figura rectilínia estŕ inscrita en un cercle, quan cada angle de la figura inscrita toca a la circumferčncia del cercle.

Definició 4. Es diu que una figura rectilínia estŕ circumscrita al voltant d´un cercle, quan cada costat de la figura circumscrita toca a la circumferčncia del cercle.

Definició 5. De manera semblant, es diu que un cercle estŕ inscrit en una figura, quan la circumferčncia del cercle toca a cada costat de la figura en la qual estŕ inscrita.

Definició 6. Es diu que un cercle estŕ circumscrit al voltant d´una figura, quan la circumferčncia del cercle toca a cada angle de la figura al voltant de la qual estŕ circumscrita.

Definició 7. Es diu que una recta estŕ adaptada a un cercle, quan els seus extrems estan a la circumferčncia del cercle.

índex


Copyright © 1996/1997 (Juny, 1997)
D.E.Joyce

Clark University

© Drets de Traducció al catalŕ cedits 2002/2003
Jaume Domenech Larraz

© Copyright 2006 JDL euclides.org