English - Català - Spanish - Latin


POSTULATS LLIBRE IPostulat 1. Per dos punts diferents hi passa una única recta.

java applet or image

 


Postulat 2. Un segment rectilini pot ser sempre allargat.

java applet or image

 


Postulat 3. Hi ha una única circumferència amb un centre i un radi donats.

java applet or image

 


Postulat 4. Tots els angles rectes són iguals.

java applet or image

 


Postulat 5. Si una secant talla a dues rectes formant a un costat angles interiors la suma dels quals és menor que dos angles rectes; les dues rectes, suficientement allargades es tallen en el mateix costat.

java applet or image

 


Copyright Applet © 1996/1997 (Juny, 1997)
D.E.Joyce

Clark University

© Drets d´ús cedits 2002/2003
JDL
Primera Edición Castellano-Catalán ®2006

© Copyright 2006 JDL euclides.org