English - Català - Spanish - Latin


NOCIONS COMUNES LLIBRE I


Noció comuna 1. Coses iguals a una tercera són iguals entre sí.
Noció comuna 2. Si a coses iguals s´afegeixen coses iguals, els totals seràn iguals.
Noció comuna 3. Si de coses iguals es resten coses iguals, les diferències seràn iguals.
Noció comuna 4. Si dues coses coincideixen amb una tercera, aleshores són iguals.
Noció comuna 5. El tot és major que les parts.

 

Copyright Applet © 1996/1997 (Juny, 1997)
D.E.Joyce

Clark University

© Drets d´ús cedits 2002/2003
JDL
Primera Edición Castellano-Catalán ®2006

© Copyright 2006 JDL euclides.org